Svet zavoda

 

Svet zavoda upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

5 predstavnikov delavcev zavoda:

Kristina Humar Rebec – predsednica, Marinka Bremec, Ljubica Čubrilović, Agata Vidmar, Aljoša Grabnar

3 predstavniki staršev:

Agata Slivka , Tomaž Kovačič, Katarina Gadnik

3 predstavniki ustanovitelja:

Anton Petrovčič, Erika Winkler, Aleksandra Matjac

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.

ZAPISNIKI

korespondencna_seja_sz_31_8_2015 

 8_redna_seja_SZ_29_9_2015