Učitelji

RAVNATELJICA

Helena Simčič

 

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK
Marinka Bremec 1. in 2. razred
Saša Plesničar 3. razred
Nataša Pisk 4. in 5. razred

 

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK PREDMET
Zdenka Plesničar  SLJ
Dolores Fratina  BIO, KEM, NAR, POK, NIT
Ana Plesničar  6. razred in 7. razred  TJA
Maja Medvešček  ZGO, GEO, DKE
Agata Vidmar  MAT, TIT, UBE, ROM, MME, OGU
Miloš Rus  8. razred in 9. razred ŠPO, NPŠ, ŠZZ
Erika Klanjšček GUM
Barbara Kožlin LUM
Marinka Bremec GOS
Lucija Uršič FIZ

 

 ŠOLSKA PEDAGOGINJA

 Kristina Humar Rebec

 

 KNJIŽNICA

 Zdenka Plesničar

 

PODALJŠANO BIVANJE

Kristina Humar Rebec, Dolores Fratina, Helena Simčič