Predstavitev


Otrok je kot metulj v vetru.

Nekateri letijo višje kot drugi,

ampak vsak od njih leti po

svojih najboljših močeh.

 

V vrtcu izvajamo poldnevni in celodnevni program. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti in tri obroke hrane. Ceno programa določi MONG in je enotna za celo goriško občino ter obenem odvisna od plačilnega razreda staršev.

Vrtec Čepovan izvaja program v kombiniranem oddelku, kamor so vključeni otroci 1. in 2. starostnega obdobja ter v heterogenem oddelku, kamor so vključeni otroci iz 2. starostnega obdobja.

ODDELKI

  • En kombiniran oddelek – skupina se imenuje SONČKI.
  • Polovični homogeni oddelek – skupina se imenuje ŽARKI.

Obe skupini štejeta skupaj 25 otrok.

Vrtec posluje od 6.20 do 16.00.