Predstavitev


Otrok je kot metulj v vetru.

Nekateri letijo višje kot drugi,

ampak vsak od njih leti po

svojih najboljših močeh.

 

V vrtcu izvajamo poldnevni in celodnevni program. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti in tri obroke hrane. Ceno programa določi MONG in je enotna za celo goriško občino ter obenem odvisna od plačilnega razreda staršev.

Vrtec Čepovan izvaja program v homogenem oddelku prvega starostnega obdobja ter heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja.

ODDELKI

  • Homogeni oddelek – skupina se imenuje SONČKI.
  • Heterogeni oddelek – skupina se imenuje ŽARKI.

Obe skupini štejeta skupaj 32 otrok.

Vrtec posluje od 6.20 do 16.00.

Dostopnost