Urnik prevozov

Učenci se vozijo v šolo s šolskim prevozom, posebnim linijskim prevozom in javnim linijskim
prevozom iz Lokovca, Puštal, Vrat, Dola in Solkana.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri
kilometre od osnovne šole.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča
od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem
prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

ŠOLSKI KOMBI

POSEBEN LINIJSKI PREVOZ – MIVAX

Dostopnost