Obvestila

20. 5. 2021

SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Zato so primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj  s strokovnjaki z drugih področij pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Vabljeni, da si smernice preberete: SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

____________________________________________________________________________________________________________

24. 3. 2021

VPIS OTROK V VRTEC ČEPOVAN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vpis bo potekal med 1. in 8. aprilom 2021.

Vpisni list je objavljen na naši spletni strani.
Izpolnjen obrazec lahko v navedenih dneh oddate:

 • V nabiralnik, ki je nameščen pri vhodu v šolo.
 • Po elektronski pošti: kristina.humar-rebec@guest.arnes.si
 • Po navadni pošti: Vrtec pri OŠ Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan

Plačilo akontacije: Starši, ki boste vključili otroka v vrtec v
mesecu septembru, morate ob oddaji vloge za vpis, plačati
akontacijo v višini 50 EUR, na osnovi katere vam bo posredovana
pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru 2021, po prvem mesecu
obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljete otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je
določen v pogodbi, dano akontacijo izgubite.

Nakazilo: Osnovna šola Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan
Račun: 01284 – 6030671816 (odprt pri UJP)
Namen plačila: akontacija IME IN PRIIMEK OTROKA
Sklic: 04-2021
Cena: 50 EUR

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate svetovalno delavko na elektronski naslov
kristina.humar-rebec@guest.arnes.si.

Vrtec Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

5.2.2021

Z veseljem vam sporočamo, da se vrata vrtca za vse otroke ponovno odprejo v torek, 9. 2. 2021. 
Starši morate oddati podpisano Izjavo staršev pred ponovnim odprtjem vrtca (nahaja se pod zavihkom OBRAZCI).

Priporočila za starše ob postopnem odprtju vrtca:

 • v vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci,
 • v primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drugi otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene težave ali omejitve se otroku odsvetuje vrnitev v vrtec,
 • starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljite v vrtec,
 • redno umivajte roke z milom in vodo,
 • razkuževanje in umivanje rok je potrebno pred vstopom v igralnico,
 • upoštevajte medosebno razdaljo, 1,5-2 metra,
 • starši ne vstopate v vrtec, pozvonite pri vratih in svojega otroka oddate na vhodu ,
 • otrok naj si po preobuvanju in oblačenju umije roke z milom in vodo,
 • otroci naj ne prinašajo igrač,
 • rezervna oblačila prinesite kot običajno,
 • v primeru vročine in drugih akutnih okužb dihal se otroka izolira in obvesti starše,
 • ob primeru potrjene okužbe s COVID-19 starši obvestite vrtec.

Organizacija vrtca:
Odpiralni čas vrtca ostaja nespremenjen, od 6.20 – 16.00.

Spoštujmo higienska navodila in priporočila, ki nam bodo omogočila zdravo in varno okolje v vrtcu in doma.

Lep pozdrav
Branka Ušaj, v. d. ravnateljice

____________________________________________________________________________________________________________

29.1.2021

NUJNO VARSTVO OD 1.2. DO 5. 2. 2021

Tudi v tednu od 1. do 5. 2. 2021 bo v vrtcu z novim vladnim odlokom omogočeno nujno varstvo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev (če je samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi), v vzgoji in izobraževanju, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji.

Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starši morate predložiti tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo. Potrebo po nujnem varstvu sporočite na elektronski naslov:
branka.usaj@guest.arnes.si
ali na tel. številko 041 908 489 (v. d. ravnateljice Branka Ušaj)

____________________________________________________________________________________________________________

15.1.2021

NUJNO VARSTVO OD 18. DO 22. 1. 2021

Tudi v tednu od 18. do 22. 1. 2021 bo v vrtcu organizirano nujno varstvo za vse starše, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drugi način ali opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države.

Za vključitev otroka v varstvo morata oba starša predložiti dokazilo za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca).

Starši morate predložiti tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Potrebo po nujnem varstvu sporočite na elektronski naslov:
branka.usaj@guest.arnes.si
ali na tel. številko 041 908 489 (v. d. ravnateljice Branka Ušaj)

____________________________________________________________________________________________________________

24.12.2020

Vrtec bo med božično-novoletnimi počitnicami zaprt. Želimo vam lepe praznike!

____________________________________________________________________________________________________________

13.11.2020

Vrtec bo še naprej deloval v zmanjšanem obsegu tudi od 16.11.2020 naprej. Predvidoma bo tako vsaj 14 dni. Nujno varstvo se zagotavlja za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način ali opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države, seveda v soglasju z občino, v katerem vrtec deluje.

____________________________________________________________________________________________________________

6.11.2020

NUJNO VARSTVO – 9.11. – 13.11.2020

Tudi v tednu od 9.11. do 13.11.2020 bo v vrtcu organizirano nujno varstvo za vse starše, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drugi način ali opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države.

V posamezni skupini bo največ 6 otrok ter vzgojitelj/ica. Vsaka skupina bo imela svoj prostor oziroma igralnico, med posameznimi skupinami ne bo prihajalo do stikov, vzgojitelji/ice pa bodo nosili/e zaščitne maske. Poslovni časi vrtcev ostajajo nespremenjeni, organizirana bo prehrana otrok v tem času.
Za vključitev otroka v varstvo morata oba starša predložiti dokazilo za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca).
Starši morate predložiti tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Potrebo po nujnem varstvu sporočite na elektronski naslov:

branka.usaj@guest.arnes.si

ali

tel. številko 041 908 489 (v.d. ravnateljice Branka Ušaj).

____________________________________________________________________________________________________________

23.10.2020

Obveščamo vas, da je v naslednjem tednu, od 26.10. do 30.10.2020, vrtec zaprt. Glede na trenutno epidemiološko situacijo vam želimo, da bi v tem času ostali zdravi v krogu svoje najožje družine.

____________________________________________________________________________________________________________

16.10.2020

Zaradi novih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širitve virusa Covid-19 bo od ponedeljka, 19.10.2020 do preklica omejeno gibanje po šoli in vrtcu za vse starše. Ob prihodu pozvonite na zvonec ob vhodnih vratih in otroka bo prevzela ena od vzgojiteljic. Enak protokol velja popoldne ob prevzemu.

____________________________________________________________________________________________________________

1.9.2020

S 1.9.2020 se odpirajo vrata osnovnošolcem in vrtčevskim otrokom. Zaradi razmer v povezavi z okužbo z virusom COVID – 19, bodo tudi v tem šolskem letu veljali določeni ukrepi.

 • Obvezna uporaba maske ob predaji in prevzemu otroka v vrtec (oddaja in prevzem poteka na hodniku pred vrtcem).
 • V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci brez znakov okužb dihal.
 • Starši prinesejo podpisano »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec«.

SPREJEM PRVOŠOLCEV IN NOVINCEV V VRTEC

Sprejem prvošolcev in novih otrok v vrtec bo ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ potekal 1.9.2020 s pričetkom ob 9.00 na igrišču, v primeru slabega vremena v telovadnici (uporablja se zunanji vhod). Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok.