Subvencija

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

  • ki se redno izobražujejo,
  • ki so prijavljeni na malico in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 545,98 evrov.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

  • ki se redno šolajo,
  • ki so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

S 1.10.2023 so pričele veljati nove cene kosil.

Kosilo 1. – 5. razred                      3,48 EUR

Kosilo 6. do 9. razreda                 3,68 EUR

Kosilo za zunanje                          5, 87 EUR

Kosilo za zaposlene                      5,41 EUR

Dostopnost