Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev, oblikovan 24.9.2020,  sestavljajo:

Petra Winkler ( vrtec – homogeni polovičen oddelek )

Andreja Humar (vrtec – kombiniran oddelek)

Slavko Slivka (kombinacija 1., 2. r), namestnik predsednika

Andrejka Jereb ( kombinacija 3., 4. r)

Martina Bratuž (samostojen 5. r.), zapisničarka

Jožek Magajne ( kombinacija 6., 7. r), predsednik sveta staršev

Vasja Pisk ( kombinacija 8., 9. r)

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV

Zapisnik sveta staršev 28.9.2020