Učitelji

RAVNATELJICA

Branka Ušaj

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEKRAZREDNIK
Marinka Bremec1. razred
Marinka Bremec2. razred
Nataša Pisk                     3. razred
Lea Židanik4. in 5. razred
Saša Plesničar

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK   RAZREDNIKPREDMET
Jana Kavčič  SLJ
Dolores Fratina BIO, KEM, NAR,  KVO
Sanja Kovšca  TJA
Fornazarič Jasna  6. in 7. razred  ZGO, GEO, DKE
Agata Vidmar 8. in 9. razred MAT, FIZ, TIT, UBE,  MME, OGU, ROM, NIPT
Miloš Rus ŠPO
Urška Kavčič GUM
Barbara Kožlin LUM
Lea Židanik GOS
 ŠOLSKA PEDAGOGINJA
 Kristina Humar Rebec
 KNJIŽNICA
 Helena Simčič
Jana Kavčič

PODALJŠANO BIVANJE

Helena Simčič, Dolores Fratina, Sanja Kovšca, Jana Kavčič, Marinka Bremec

Dostopnost